Zapory przeciwrozlewowe po akcji!

Tak wygląda zapora przeciwolejowa po akcji w Stoczni Marynarki Wojennej.