Zapory olejowe / zapory przeciwolejowe

Zapora olejowa / zapora przeciwolejowa / zapora przeciwrozlewowa typu FLEXI i FINBOOM (do ograniczenia i likwidacji rozlewu olejowego)

Budowa

Zapora olejowa / przeciwolejowa / przeciwrozlewowa wykonana jest z elastycznych, olejoodpornych tworzyw sztucznych. Podstawowym elementem zapory jest sekcja, która – z kolei – zbudowana jest z segmentów. Dzięki takiej konstrukcji zaporę można łatwo złożyć i szybko przygotować do akcji. Poszczególne sekcje można łączyć w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów szybkozłącznych.

Przy holowaniu i trałowaniu występują w zaporze siły wzdłużne. Przenosi je taśma nośna oraz łańcuch, będący jednocześnie balastem, znajdujący się w dolnej części sekcji.

Pływaki wypornościowe są wykonane z tworzywa piankowego, dzięki czemu zapora jest niezatapialna i odporna na przebicia.

Zastosowanie

Zapora przeciwrozlewowa to lekka parkanowa przegroda pływająca, która ogranicza obszar wody zaolejonej (zabrudzonej) od wody czystej. Zaporę można stosować w działaniach profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego.

Zapory dzielą się na:

zapory typu Flexi

Zapory tego typu służą do ograniczania rozlewów olejowych podczas działań akcyjnych.

Dzielą się na zapory:

– standard

– River

Zapory Flexi River wykorzystywane na rzekach i potokach szybko płynących. Dodatkowo wyposażone są w linki odciągowe mocowane do liny nośnej.

zapory typu FinBoom

Charakteryzują się pływakami w kształcie walca. Posiadają bardzo dużą stateczność. Przeznaczone zarówno do działań akcyjnych jak również prewencyjnych połączonych z długim przebywaniem w wodzie.

 

Zapory wykorzystywane są na wodach śródlądowych, w portach, stoczniach, na wodach stojących i płynących. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom, przy niewielkiej masie własnej, są stateczne i posiadają dużą wolną burtę.

Wysokość zapór należy dobrać w zależności od wysokości fal występujących na danym akwenie (patrz tabela).

Zapora ustawiona prewencyjnie służy do ochrony akwenu wodnego np. podczas tankowania obiektów pływających.

Zwijadło bardzo ułatwia rozstawianie i zwijanie zapory przeciwolejowej.