Zestawy sorbentowe

ZESTAW SORBENTOWY

zawiera wszystkie materiały i środki służące do szybkiego ograniczania oraz likwidowania wszelkiego rodzaju rozlewów olejów i substancji ropopochodnych. Zestaw znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie wycieku olejów, czyli na stacjach paliw, w halach produkcyjnych, w myjniach samochodowych czy kotłowniach opalanych olejem itp.

Zestaw AWA 60 L

(Wymiary – 0,6m x 0,4m x 0,28m)

Włóknina sorbentowa  WS 410/460 – 20 szt.
do usuwania oleju z powierzchni wody, do czyszczenia wszelkich powierzchni zanieczyszczonych olejem

Poduszka sorbentowa  PS 300/300 – 2 szt.

Rękaw sorbentowy  RS 1200/80 – 2 szt.


do wchłaniania oleju i blokowania drogi przepływu oleju na lądzie i wodzie; wielokrotnego użytku

Dyspergent – BM – 2 L
do użycia w opryskiwaczu po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:10

Opryskiwacz –V1,5 – 1 szt.
do spryskiwania i mycia powierzchni zanieczyszczonych olejem

Rękawice gumowe – 1 para
jako wyposażenie ochronne

Worki foliowe – 5 szt.
do gromadzenia zaolejonych odpadów

Czerpak – 1 szt.
do usuwania oleju, zanieczyszczeń i zużytych sorb

entów

Zestaw AWA 120L

(pojemnik o objętości 120 litrów)

Włóknina sorbentowa  WS 410/460 – 20 szt.
do usuwania oleju z powierzchni wody, do czyszczenia wszelkich powierzchni zanieczyszczonych olejem

Poduszka sorbentowa PS 300/300 – 2 szt.

Rękaw sorbentowy RS 1200/80 – 2 szt.
do wchłaniania oleju i blokowania drogi przepływu oleju na lądzie i wodzie; wielokrotnego użytku

Dyspergent BM – 5 L
do użycia w opryskiwaczu po rozcieńc

zeniu wodą w stosunku 1:10

Opryskiwacz –V2 – 1 szt.
do spryskiwania i mycia powierzchni zanieczyszczonych olejem

Sorbent sypki – 10 kg
do zasypywania plam oleju

Rękawice gumowe – 1 para
jako wyposażenie ochronne

Worki foliowe – 5 szt.

Wiadro – 1 szt.

Szczotka – 1 szt.
do zbierania i gromadzenia zaolejonych odpadów

Czerpak – 1szt.
do usuwania oleju, zanieczyszczeń

i zużytych sorbentów

Opakowania zestawów:

  • dla zestawu AWA 40l, 60l – torba w kolorze żółtym lub czerwonym; budowa umożliwiająca łatwy dostęp do jego zawartości;
  • dla zestawu AWA 120l – pojemnik z tworzywa sztucznego

ZESTAWY SORBENTOWE możemy kompletować wg potrzeb klienta!