Włóknina sorbentowa

ZASTOSOWANIE

Włóknina sorbentowa nadaje się do zastosowania w każdych warunkach na wodzie i lądzie. Przeznaczona jest do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody wstępnie już oczyszczonej. Można ją również stosować tam, gdzie na skutek nieszczelności instalacji, olej wycieka jednocześnie z wodą np. myjnie samochodowe, kotłownie opalane olejem. Najlepsze efekty uzyskujemy stosując sorbent u źródeł powstawania rozlewów olejowych. Odpowiednio podłożona włóknina wchłania i zatrzymuje wyciekający olej, pozwalając odpłynąć wodzie.

PARAMETRY I WŁASNOŚCI:

  • gęstość – ok. 50 kg/m3
  • wysoka olejofilność – do 30g oleju / 1g sorbentu
  • bardzo duża hydrofobowość – do 1% masy własnej (sorbent nie chłonie wody)
  • nietoksyczny
  • niezatapialny
  • możliwość wielokrotnego użycia
  • zdolność do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody.

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SORBENTEM

Zużyty sorbent poddać pirolizie lub oddać na wyznaczone składowiska.