Taśma sorbentowa

BUDOWA I CHARAKTERYSTYKA

Taśma sorbentowa (zapora sorpcyjna typu taśmowego) przeznaczona jest do powstrzymywania i likwidacji rozlewów olejowych na wodach płynących i stojących. Zawieszamy ją nad wodą na linie nośnej biegnącej od brzegu do brzegu. Taśma, leżąc na powierzchni wody, zatrzymuje i wchłania płynący z prądem olej. Wykonana jest ona z chłonnej włókniny polipropylenowej i wyposażona w taśmę nośną przenoszącą obciążenia zrywające.

ZASTOSOWANIE

Zapory sorpcyjne mają zastosowanie pomocnicze. Główne ich przeznaczenie to:

  • doczyszczania powierzchni wody ze śladowych ilości oleju, które przedostały się poza linię zapór parkanowych,
  • wyłapywanie cienkich filmów olejowych pozostających w wodzie po zakończeniu akcji oczyszczającej i stanowiących długotrwałe skażenie,
  • ochrona powierzchniowych ujęć wody, linii brzegowej z chronioną roślinnością itp.

Taśma, ze względu na jej grubość, charakteryzuje się wysoką chłonnością. Aby skutecznie oczyszczać cieki wodne, należy umieścić nad wodą kilka taśm, jedna za drugą w odległości 5 – 10 m. Po nasiąknięciu olejem, taśmy należy wymienić.

Taśma sorbentowa stanowi istotne uzupełnienie systemu zapór olejowych – mechanicznej i sorbentowej.

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SORBENTEM

Zużyty sorbent należy poddać pirolizie lub oddać na wyznaczone składowiska.