Sorbent sypki

Skład chemiczny i właściwości

Sorbent sypki Damsorb jest produktem pochodzenia mineralnego. Skały zawierające duże ilości zmineralizowanych okrzemek są poddawane skomplikowanym procesom technologicznym, dzięki którym jest otrzymywany produkt końcowy w postaci granulek o wyjątkowo wysokiej jakości. W wyniku procesu kalcynowania tj. działania roztworami soli oraz procesom wyprażania zwiększa się znacznie wydajność sorpcyjna granulatu, co ma dominujący wpływ na ilość pochłanianej cieczy. Struktura granulek jest porowata, przestrzenie wewnątrz są puste, proces wchłaniania następuje początkowo do wewnątrz, a w etapie końcowym zostają wypełnione także wolne przestrzenie zewnętrzne moleru (absorpcja cieczy wewnątrz i zewnątrz granulatu). Sorbent posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB nr. 1643/2013.

Zastosowanie:

Do usuwania skutków wycieku wszelkiego rodzaju substancji płynnych pochodzenia organicznego i nieorganicznego (ropopochodne, kwasy – z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego, zasady) na drogach, w stacjach paliw, warsztatach, lotniskach itp.

Sposób użycia sorbentu DAMSORB:

Na rozlaną ciecz posypać cienką warstwę sorbentu DAMSORB. Zmiana natężenia barwy świadczy o zachodzących procesach wchłaniania, natomiast brak zmiany barwy sorbentu mówi o zakończonym procesie sorpcji.

Postępowanie ze zużytym sorbentem:

Zgodnie z przepisami dotyczącymi absorbowanej cieczy.

ZALETY PRODUKUTU DAMSORB:

Absorbent uniwersalny pochodzenia mineralnego

Pochłania ciecz natychmiast

Likwiduje i przeciwdziała poślizgom

Gotowy do użycia w każdych warunkach

Wyjątkowo wysokie właściwości sorpcyjne

Przyjazny dla środowiska naturalnego

Bezpieczny i łatwy w użyciu

Niepalny, nie wybuchowy

Przeciwdziała przedostaniu się szkodliwych substancji w głąb profilu glebowego

Nieograniczony termin przydatności do użytku.

ABSORBENT DAMSORB posiada

– świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB nr. 1643/2013

– atest Państwowego Zakładu Higieny Zakładu Toksykologii Środowiskowej w Warszawie Nr PZH/HT – 0118/94

– pozytywną opinię Rzeczoznawcy Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 

Opakowanie handlowe – worki a 20 kg (ok. 50 litrów objętości).

 

Wyniki pomiarów współczynnika tarcia nawierzchni

  • Nawierzchnia sucha 0,65
  • Nawierzchnia mokra 0,32
  • Nawierzchnia pokryta olejem napędowym 0,20
  • Nawierzchnia z wartswą absorbentu (rozsypanego na oleju napędowym) 0,48
  • Nawierzchnia sucha po sprzątnięciu absorbentu z wchłoniętym olejemn napędowym 0,62
  • Nawierzchnia mokra po sprzątnięciu absorbentu z wchłoniętym olejem napędowym 0,30

badanie przeprowadzone przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów