Rękawy sorbentowe

Budowa i charakterystyka

Rękaw sorbentowy to odpowiednio ukształtowany długi worek wykonany z mocnej włókniny i wypełniony sorbentem. Na zewnątrz rękawa umieszczona jest taśma nośna. Sorbent olejowy polipropylenowy, z którego wykonany jest rękaw, wchłania wszystkie oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gęstości.

Parametry i własności sorbentu olejowego polipropylenowego:

  • gęstość – ok. 50 kg/m3
  • wysoka olejofilność – do 30g oleju / 1g sorbentu
  • bardzo duża hydrofobowość – do 1% masy własnej (sorbent nie chłonie wody)
  • nietoksyczny
  • niezatapialny
  • możliwość wielokrotnego użycia
  • zdolność do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody

Rękawy sorbentowe odpowiednio połączone ze sobą za pomocą linek umieszczonych na końcach każdego rękawa, pełnią funkcję zapory sorbentowej. Zapora ta skutecznie ogranicza rozlewające się plamy oleju na wodzie i lądzie. Plamę oleju należy otoczyć zaporą, a następnie rozlew zawężać. Zapora zapobiega rozprzestrzenianiu się plamy i jednocześnie wchłania rozlany olej.

Zastosowanie

Zapory sorpcyjne mają zastosowanie pomocnicze. Główne ich przeznaczenie to:

  • doczyszczanie powierzchni wody z resztkowych ilości oleju, które przedostały się poza linię zapór parkanowych,
  • wyłapywanie cienkich filmów olejowych pozostających w wodzie po zakończeniu akcji oczyszczającej i stanowiących długotrwałe skażenie,
  • ochrona powierzchniowych ujęć wody, linii brzegowej z chronioną roślinnością itp.

Istnieje możliwość uszycia rękawów dowolnej długości !

Postępowanie ze zużytym sorbentem

Zużyty sorbent poddać pirolizie lub oddać na wyznaczone składowiska.