Poduszki sorbentowe

Budowa i charakterystyka

Poduszka sorbentowa to odpowiednio ukształtowany worek wykonany z mocnej włókniny wypełniony sorbentem olejowym polipropylenowym. Sorbent ten wchłania wszystkie oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gęstości.

Zastosowanie

Poduszka sorbentowa przeznaczona jest do wchłaniania oleju z powierzchni wody i lądu. Po otoczeniu rozlewu zaporami, poduszki umieszcza się wewnątrz ograniczonego obszaru, szczególnie w największych skupiskach oleju. Poduszki można stosować również w miejscach wycieku, a także w studzienkach i odstojnikach, w których gromadzą się zaolejone ścieki.

Parametry i własności sorbentu olejowego polipropylenowego:

  • gęstość – ok. 50 kg/m3
  • wysoka olejofilność – do 30g oleju / 1g sorbentu
  • bardzo duża hydrofobowość – do 1% masy własnej (sorbent nie chłonie wody)
  • nietoksyczny
  • niezatapialny
  • możliwość wielokrotnego użycia
  • zdolność do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody.

Postępowanie ze zużytym sorbentem

Zużyty sorbent poddać pirolizie lub oddać na wyznaczone składowiska.