Mata sorbentowa z powłoką nieprzepuszczalną

  1. OPIS MATY

Mata pochłania oleje, ropę i inne produkty ropopochodne.

Nie chłonie wody.

Można ja stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Składa się z trzech warstw:

– zewnętrznej siatki polipropylenowej (element wzmacniający)

– warstwy środkowej- sorpcyjna włóknina polipropylenowa o b. dużej chłonności oleju

– warstwy spodniej wykonanej ze szczelnej folii nieprzepuszczalnej dla cieczy.

  1. ZASTOSOWANIE

Do pochłaniania wycieków produktów ropopochodnych występujących w halach, warsztatach produkcyjnych, jako zabezpieczenie przy naprawach i remontach maszyn i urządzeń

Struktura maty pozwala na stosowanie jej w ciągach pieszych.

 

Lp. NAZWA TYP DANE
1 Mata sorbentowa z powłoka nieprzepuszczalną MS MS 1,0/1,0 L= 1,0 m; B= 1,0 m

Tab. 1 Podstawowe wymiary mat sorbentowych

Oznaczenia wykorzystane w tabeli: L – długość, B – szerokość

 

  1. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SORBENTEM

Postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi pochłoniętej cieczy.

 

Szyjemy maty różnej wielkości