Rozstawianie zapory przeciwrozlewowej w marinie w Gdyni