Dyspergenty

dyspergent BM 32

dyspergent BM 32

PREPARAT DYSPERGUJĄCO-MYJĄCY BM32

Skład chemiczny i właściwości

Specjalny środek dyspergujący jest płynnym, mocno stężonym, alkalicznym produktem złożonym z silnie działających niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompleksów fosforanowych i komponentów wzmacniających jego skuteczność. Miesza się z wodą w każdej proporcji, a jako roztwór użytkowy jest nieszkodliwy, biologicznie rozpadalny i nie niszczy środowiska. Z rozlanym olejem łatwo tworzy emulsję, która ulega naturalnej biodegradacji. Końcowymi produktami rozkładu są wyłącznie dwutlenek węgla, woda i inne składniki mineralne. Preparat podczas stosowania nie wydziela toksycznych par i gazów.

Zastosowanie

Likwidowanie rozlewów i wycieków paliw oraz olejów z powierzchni wody (również cienkich filmów olejowych) i ciał stałych. Czyszczenie posadzek, hal fabrycznych, dróg i autostrad, warsztatów, myjni, stacji paliw oraz podłoży jak metale, beton, asfalt, guma itp. Preparat znakomicie zdaje egzamin podczas likwidowania rozlewów olejowych z powierzchni ulic i chodników, powstałych na przykład w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Sposób użycia

PREPARAT BM32 przed użyciem należy rozcieńczyć wodą. Proponowane stężenie powinno wynosić od 1% do 20%. w zależności od stopnia zaolejenia powierzchni wody lub gruntu, rodzaju rozlanego oleju, dostępu do oczyszczanej powierzchni itp.

Proponujemy następujące, przykładowe rozcieńczenia PRPARATU BM32

  1. a) asfalt, beton od 1:4 do1:20
  2. b) części maszyn, silniki, zębatki1:5 (wyjątkowo 1:3)
  3. c) zaolejone posadzki warsztatów od 1:20 do 1:40
  4. d) cienkie filmy olejowe na powierzchni wody od 1:10 do 1:100

Opakowania:

5L,10L,30L